Home / สาระน่ารู้ / ถั่วขาว (White Kidneys Beans, Navy bean)

ถั่วขาว (White Kidneys Beans, Navy bean)

ถั่วอีกหนึ่งชนิดที่ถูกนำมาปลูกทดแทนฝิ่นบนพื้นที่สูง โดยเริ่มทดลองปลูกที่สถานีเกษตรหลวงปางดะและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว และมีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปลูกควบคู่ไปกับถั่วแดงหลวง เดิมมีถิ่นกำเนิดในพื้นที่สูงแถบประเทศแม็กซิโกและกัวเตมาลาเพราะชอบอากาศหนาวเย็นส่วนในประเทศไทยนั้นปลูกอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงชื่อสายพันธุ์ปางดะ2ซึ่งเป็นพันธุ์ที่
ปลูกได้ดีและให้ผลิตสูงลักษณะถั่วขาว(White KidneysBeans,Navybean)มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Phaseolusvulgalis Linn.เป็นไม้ล้มลุกอายุฤดูเดียวลำต้นเป็นทรงพุ่มเตี้ยรูปปิรามิด ความสูงประมาณ8-15เซนติเมตรทอดยอดบางพันธุ์โคนต้นอวบใหญ่เปลือกไม้สีน้ำตาลผิวหยาบเล็กน้อยและมีช่องอากาศขนาดเล็กยอดกิ่งสีเขียวใบแตกเป็นชุดบริเวณข้อลำต้น ประกอบด้วย3ใบย่อยสีด้านล่างล่างใบจางกว่าด้านบนฐานใบกว้างปลายใบแหลมขอบใบเรียบ

ออกดอกเป็นช่อที่ซอกใบดอกย่อยมีลักษณะเหมือนดอกถั่วทั่วไปก้านช่อสั้นแต่ละช่อมี3ดอกย่อยส่วนฝักถั่วขาวคล้ายถั่วแดงหลวงมีลักษณะกลมแบนและยาวฝักอ่อนมีสีเขียวแต่เมื่อแก่จะมีสีน้ำตาล ด้านในฝักมีเมล็ดจำนวนมากแต่ขนาดเมล็ดถั่วขาวจะเล็กกว่าถั่วแดง และมีทรงกลม

วิธีปลูกถั่วขาว ดินที่เหมาะกับการปลูกถั่วขาวควรเป็นดินอุดมสมบูรณ์และมีการระบายน้ำดีได้แก่ดินร่วนปนทรายดินมีอินทรีวัตถุสูงค่าphอยู่ที่6.5-6.8ซึ่ฤดูที่เหมาะสมอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคมการเตรียมแปลงปลูก เริ่มจากไถพรวนดิน1รอบและทำการกำจัดวัชพืชจากนั้นหว่านปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีก่อนจะไถกลบส่วนการปลูกนั้นให้หว่านหรือหยอดเมล็ดลงหลุมหลุมละ4-5 เมล็ด โดยมีระยะห่างระหว่างหลุมประมาณ25-30เซนติเมตรและระยะห่างระหว่างแถวประมาณ50-60เซนติเมตร การเก็บเกี่ยวฝักถั่วขาวจะเก็บได้เมื่อฝักถั่วแห้งเป็นสีน้ำตาลโดยระยะเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ60-100วันหลังการปลูก

Facebook Comments

Check Also

วิธีการปลูก และการให้น้ำ ข้าวโพดหวาน

ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยแห้งแล้งอย่างหนัก ก็ยังมีพื้นที่อีกมากที่ฝนตกไม่หยุดหย่อนเกษตรกรเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าแม้ว่าทางรัฐจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแจกเงิน บรรเทาความเดือดร้อนแต่ในระยะยาวนั้นก็ยังคงทุกข์ร้อนอยู่ดีหากเราไม่หาวิธีที่จะหารายได้เพิ่มพืชล้มลุกทางเลือกดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับใครหลายคนที่มีพื้นที่ว่างๆแต่ไม่รู้จะปลูกอะไรวันนี้สยามนิวส์ก็มีทางเลือกดีๆมานำเสนอ นั่นก็คือการปลูก ข้าวโพดหวาน แม้ว่าการปลูกข้าวโพดหวานสามารถทำได้ตลอดปีถ้ามีแหล่งน้ำเพียงพออย่างไรก็ตามผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดหวานอาจจะแตกต่างไปตามฤดูกาลนอกจากนี้พันธุ์บางพันธุ์อาจตอบสนองต่อฤดูปลูกแตกต่างกัน โดยทั่วไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์จะให้ผลผลิตต่ำกว่าในช่วงอื่นๆเนื่องจากอากาศเย็น ขณะที่การปลูกในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม จะได้ผลผลิตดีกว่าช่วงอื่น ๆ ไม่มีโ ร คราน้ำค้างร ะบ าดและปัญหาวัชพืชซึ่งจะน้อยกว่าการปลูกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเพราะผลผลิตบางส่วนอาจเสียหายได้เนื่องจากช่วงดังกล่าวฝนตกชุกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมหรือน้ำขังในแปลงปลูกได้ง่าย …