Home / สาระน่ารู้ / เทคนิคการแก้ปัญหาเมล็ดถั่วลิสงไม่ลงฝัก หรือเมล็ดไม่เต็มทุกข้อ

เทคนิคการแก้ปัญหาเมล็ดถั่วลิสงไม่ลงฝัก หรือเมล็ดไม่เต็มทุกข้อ

ถั่วลิสงเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีเกษตรกรนิยมปลูกกันมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแต่ละปีจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ผลผลิตที่ดีเกษตรกสามารถปลูกได้ทุกฤดูจึงทำให้พื้นที่ในการปลูกถั่วลิสงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นบางพื้นที่มีสภาพดินอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกแล้วให้ผลผลิตที่ดีแต่บางผลผลิตก็ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาเมล็ดถั่วลิสงไม่ลงฝักหรือเมล็ดไม่เต็มทุกข้อซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆหลายปัจจัยซึ่งคุณปั่นรู้คิดเกษตรกรบ้านทรายกาดม.6ต.ตับเต่าอ.เทิงจ.เชียงรายก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบกับสภาพปัญหาดังกล่าวและต้องหาวิธีแก้ไขอยู่นานกว่าจะค้นพบวิธีขจัดปัญหาดังกล่าวไปได้จึงอยากเผยแพร่วิธีแก้ปัญหาถั่วลิสงไม่ลงฝักไว้ให้เป็นวิทยาทานแก่เพื่อนร่วมอาชีพผ่านรายการของทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายไว้ดังนี้

วิธีแก้ไขปัญหาถั่วลิสงเมล็ดไม่เต็มทุกข้อมีดังนี้ให้เตรียมปูนขาวใช้หว่านในอัตราส่วน1กิโลกรัมต่อ4ตารางเมตรหรือ40กิโลกรัมต่อไร่หว่านปูนขาวที่เตรียมไว้ให้ทั่วแปลงตามอัตราส่วนดังกล่าวจากนั้นทำการไถกลบคลุกเคล้าให้เข้ากันเริ่มทำการปลูกเป็นปกติ

ข้อเสนอแนะ**การหว่านปูนขาวก่อนปลูกจะช่วยให้ถั่วลิสงมีเม็ดที่สมบูรณ์เต็มทุกข้อแต่วิธีการดังกล่าวให้ทำครั้งเดียวห้ามทำซ้ำในปีที่สองเพราะจะใช้ไม่ได้ผลในปีถัดไป

สำหรับการแก้ไขปัญหาถัวลิสงไม่ลงฝักซึ่งสาเหตุมักจะเกิดจากสภาพดินที่ปลูกเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายมีสภาพดินที่แน่นจนเกินไปมีวิธีการแก้ไขดังนี้ในช่วงการเตรียมดินปลูกก่อนที่จะหยอดเมล็ดพันธุ์ลงหลุมให้ขุดหลุมลึก1หน้าจอบจากนั้นนำแกลบดำประมาณ1ชามก๋วยเตี๋ยวเทลงหลุมที่เตรียมปริมาณ1ชามต่อ1หลุมนำเมล็ดถั่วมาหยอดลงหลุมตามปกติแล้วกลบดินข้อเสนอแนะวิธีนี้จะช่วยให้ถั่วลิสงมีข้อยาวและติดฝักดกลงฝักเต็มหมดทุกข้อ

Facebook Comments

Check Also

เปลี่ยน มะพร้าว ให้เป็นมะพร้ าวกะทิ

เชื่อว่าหลายคนคงอาจจะรู้จัก และเคยรับประทานกันมาบ้าง โดยมะพร้าวกะทินั้นเกิดจากการผสมเกสรด้วยฝีมือมนุษย์เป็นการบังคับทำให้มะพร้าวธรรมดาเป็นมะพร้าวกะทิซึ่งมีหลากหลายทางด้วยกัน เกษตรกรหรือนักวิจัยจะมีแบบฉบับของแต่ละคน แต่วันนี้ขอหยิบวิธีการทำมะพร้าวธรรมดา ให้กลายเป็นมะพร้าวกะทิมาให้ทดลองทำกันดู วิธีที่ 1 การทำมะพร้าวกะทิแบบชั่วคราว1.เริ่มจากนำถุงพลาสติกมาหุ้มจั่น (จั่นคือดอกมะพร้าว 1 จั่น คือ 1 ทะลาย)จั่นไหนที่ถูกห่อด้วยถุงพลาสติก …