Home / สาระน่ารู้ / 4 ทักษะทางสังคมที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงาน

4 ทักษะทางสังคมที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงาน

เป็นที่ทราบกันดีว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเช่นเดียวกับการทำงานที่คุณจำเป็นต้องมี“ทักษะทางสังคม”ซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีและจะเป็นตัวช่วยทำให้คุณกลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางของอาชีพโดยทักษะทางสังคมจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากการเรียนรู้ประสบการณ์และการพัฒนาที่เกิดมาจากการฝึกฝนตนเองมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่มีทักษะทางสังคมก็ย่อมสูญเสียโอกาสบางอย่างไปดังนั้นเรามาเริ่มฝึกฝนทักษะทางสังคมให้เป็นกิจวัตรประจำวันเพื่อทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมีความสุขกับการทำงานในแต่ละวันด้วย4ทักษะดังต่อไปนี้

1.การเอาใจใส่การสร้างความสัมพันธ์อันดีและเข้าใจในความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานถือเป็นทักษะทางสังคมที่สำคัญในโลกยุคปัจจุบันหากคุณสามารถเปิดใจรับฟังความรู้สึกของบุคคลที่คุณรู้จัก และสามารถเข้าใจปัญหาเหล่านั้นได้ดีจริงๆจะช่วยฝึกฝนให้คุณสามารถรับมือและหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้นดังนั้นพึงคิดอยู่เสมอว่าหากคุณเข้าใจคนอื่นคนอื่นก็จะเข้าใจคุณเช่นกันซึ่งวิธีคิดแบบนี้จะทำให้คุณได้ผลตอบรับกลับมาในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอน

2.ผู้ฟังที่ดีผู้ฟังที่ดีคือผู้ฟังที่มีความกระตือรือร้นซึ่งในที่นี้หมายถึงการมีส่วนร่วมเช่นขณะนั่งฟังเพื่อนร่วมงานพรีเซนต์โปรเจคต์ในส่วนงานรับผิดชอบคุณสามารถสร้างทักษะทางสังคมในเรื่องนี้ได้ด้วยการสบตา,พยักหน้าเมื่อคุณเห็นด้วยอีกทั้งการเป็นผู้ฟังที่ดีจะต้องไม่ขัดจังหวะขณะที่ผู้พูดกำลังพูดหากคุณมีประเด็นสงสัยควรจะยกมือถามเมื่อการพรีเซนต์จบลงแล้วเพราะจะเป็นการดีที่จะช่วยให้ผู้พูดได้มีเวลาเตรียมคำตอบและจะช่วยให้คุณได้รับคำตอบที่สมบูรณ์กว่าการยกมือขึ้นถามระหว่างการพรีเซนต์

3.มองโลกในแง่บวกการกล่าวคำทักทายหรือยิ้มให้กับเพื่อนร่วมงานในทุกๆเช้าของวันการทำงานคือการสร้างทักษะทางสังคมในองค์กรอีกรูปแบบหนึ่งรวมถึงอย่าลังเลที่จะยกมือไหว้บุคลภายในองค์กรทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นมารยาททางสังคมที่ทุกคนพึงมีหากคุณเป็นมิตรกับคนอื่นคนอื่นก็จะเป็นมิตรกับคุณเช่นกัน

4.ให้ความร่วมมือกับทีมทีมเวิร์คคือสิ่งสำคัญที่จะนำพาองค์กรก้าวเดินไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้ดังนั้นพนักงานควรมีความรับผิดชอบรู้หน้าที่และขอบเขตการทำงานของแต่ละคนหากใครคนใดคนหนึ่งภายในทีมทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่สำเร็จย่อมส่งผลกระทบต่อโครงการในภาพรวมทั้งหมดดังนั้นทักษะทางสังคมในเรื่องนี้คือคุณต้องทำงานที่รับผิดชอบงานให้สำเร็จรวมถึงสามารถเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเมื่อเกิดกรณีจำเป็นจริงๆ

Facebook Comments

Check Also

วิธีการปลูก และการให้น้ำ ข้าวโพดหวาน

ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยแห้งแล้งอย่างหนัก ก็ยังมีพื้นที่อีกมากที่ฝนตกไม่หยุดหย่อนเกษตรกรเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าแม้ว่าทางรัฐจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแจกเงิน บรรเทาความเดือดร้อนแต่ในระยะยาวนั้นก็ยังคงทุกข์ร้อนอยู่ดีหากเราไม่หาวิธีที่จะหารายได้เพิ่มพืชล้มลุกทางเลือกดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับใครหลายคนที่มีพื้นที่ว่างๆแต่ไม่รู้จะปลูกอะไรวันนี้สยามนิวส์ก็มีทางเลือกดีๆมานำเสนอ นั่นก็คือการปลูก ข้าวโพดหวาน แม้ว่าการปลูกข้าวโพดหวานสามารถทำได้ตลอดปีถ้ามีแหล่งน้ำเพียงพออย่างไรก็ตามผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดหวานอาจจะแตกต่างไปตามฤดูกาลนอกจากนี้พันธุ์บางพันธุ์อาจตอบสนองต่อฤดูปลูกแตกต่างกัน โดยทั่วไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์จะให้ผลผลิตต่ำกว่าในช่วงอื่นๆเนื่องจากอากาศเย็น ขณะที่การปลูกในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม จะได้ผลผลิตดีกว่าช่วงอื่น ๆ ไม่มีโ ร คราน้ำค้างร ะบ าดและปัญหาวัชพืชซึ่งจะน้อยกว่าการปลูกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเพราะผลผลิตบางส่วนอาจเสียหายได้เนื่องจากช่วงดังกล่าวฝนตกชุกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมหรือน้ำขังในแปลงปลูกได้ง่าย …