Home / สาระน่ารู้ / อย่าละเลย! ภัยเงียบ..กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เสี่ยงเสียชีวิตใน 1 ชั่วโมง

อย่าละเลย! ภัยเงียบ..กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เสี่ยงเสียชีวิตใน 1 ชั่วโมง

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอาจทำให้เสียชีวิตภายใน1ชั่วโมงหลังเกิดอาการ กรมการแพทย์เตือนหากจุกแน่นหน้าอกเหงื่อออกใจสั่นปวดร้าวไปกรามจุกใต้ลิ้นปี่ให้รีบพบแพทย์ทันที แนะหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงความเครียดบุหรี่และแอลกอฮอล์ควบคุมอาหารออกกำลังกาย ตรวจสุขภาพประจำปีจะลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้นายแพทย์ณรงค์อภิกุลวณิชรองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์เปิดเผยว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเป็นภาวะที่มีลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดหัวใจทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจหัวใจจะขาดเลือดและออกซิเจนส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย

ในประเทศไทยพบว่าร้อยละ45ของการเสียชีวิตเฉียบพลันเกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งโรคนี้มักเกิดขึ้นทันทีแบบเฉียบพลันเช่นขณะปฏิบัติกิจวัตรประจำวันทำงานเล่นกีฬาเกิดจากภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและก่อตัวเป็นตะกรันโดยหลอดเลือดเมื่อเกิดการร่อนหลุดของตะกรันทำให้มีการอุดตันของหลอดเลือด อาจทำให้เสียชีวิตเฉียบพลันมักเกิดขึ้นภายใน1ชั่วโมงและที่สำคัญมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตเฉียบพลันจากโรคหัวใจไม่เคยแสดงอาการมาก่อนสะท้อนให้เห็นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดดังนั้นการดูแลสุขภาพตนเองเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ

หลักการง่ายๆ ที่สามารถปฏิบัติตนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคคือ หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันประเภทอิ่มตัวเช่นไขมันจากเนื้อสัตว์อาหารฟาสต์ฟู้ดเนยและผลิตภัณฑ์จากนมที่ไม่พร่องไขมันเพราะอาหารที่มีไขมันสูงจะทำให้เกิดการสะสมไขมันในผนังหลอดเลือดโดยควรรับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้นในแต่ละมื้อหลีกเลี่ยงความอ้วนซึ่งหากมีนํ้าหนักตัวมากหัวใจจะทำงานหนักขึ้นเพื่อส่งโลหิต ออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเนื้อเยื่อทั่วร่างกาย ซึ่งหากเปรียบเทียบการทำกิจกรรมประเภทเดียวกันหัวใจของคนที่มีนํ้าหนักตัวมากจะทำงานหนักกว่าคนที่มีนํ้าหนักตัวปกติดังนั้นควรควบคุมอาหารและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ3-5ครั้งจะช่วยให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นๆ

หลีกเลี่ยงอารมณ์เครียดเพราะความเครียดจะมีผลต่อสุขภาพร่างกายในหลายๆด้านเช่นปวดศีรษะไปจนถึงขั้นหัวใจวายจึงควรทำจิตใจให้แจ่มใสควบคุมอารมณ์หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดความเครียดโดยหากิจกรรมนันทนาการเช่นปลูกต้นไม้ฟังเพลงเล่นกีฬาเพื่อให้ผ่อนคลายหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเป็นเวลานานจะทำให้ปริมาณไขมันในเลือดมีระดับสูงลดสมรรถภาพของหัวใจในการสูบฉีดเลือดไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายนอกจากนี้หากพบว่าตนเองมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงต้องควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับนํ้าตาลในเลือดมากกว่าบุคคลทั่วไป

อาการและสัญญาณเตือนของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันคือจุกแน่นหน้าอกมีเหงื่อออกใจสั่นปวดร้าวไปกรามสะบักหลังแขนซ้ายจุกคอหอยจุกใต้ลิ้นปี่คล้ายโรคกระเพาะ หรือกรดไหลย้อน ซึ่งหากมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์โดยเร็วซึ่งจะต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายในเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงหลังมีอาการ หรือขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดคํ้ายันภายในเวลาไม่เกิน3ชั่วโมงหลังจากมีอาการจะให้ผลการรักษาที่ดีมากนอกจากนี้ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นอาหารไขมันสูงความเครียดออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหัวใจที่อาจเป็นภัยเงียบทำให้เสียชีวิตได้

Facebook Comments

Check Also

วิธีการปลูก และการให้น้ำ ข้าวโพดหวาน

ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยแห้งแล้งอย่างหนัก ก็ยังมีพื้นที่อีกมากที่ฝนตกไม่หยุดหย่อนเกษตรกรเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าแม้ว่าทางรัฐจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแจกเงิน บรรเทาความเดือดร้อนแต่ในระยะยาวนั้นก็ยังคงทุกข์ร้อนอยู่ดีหากเราไม่หาวิธีที่จะหารายได้เพิ่มพืชล้มลุกทางเลือกดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับใครหลายคนที่มีพื้นที่ว่างๆแต่ไม่รู้จะปลูกอะไรวันนี้สยามนิวส์ก็มีทางเลือกดีๆมานำเสนอ นั่นก็คือการปลูก ข้าวโพดหวาน แม้ว่าการปลูกข้าวโพดหวานสามารถทำได้ตลอดปีถ้ามีแหล่งน้ำเพียงพออย่างไรก็ตามผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดหวานอาจจะแตกต่างไปตามฤดูกาลนอกจากนี้พันธุ์บางพันธุ์อาจตอบสนองต่อฤดูปลูกแตกต่างกัน โดยทั่วไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์จะให้ผลผลิตต่ำกว่าในช่วงอื่นๆเนื่องจากอากาศเย็น ขณะที่การปลูกในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม จะได้ผลผลิตดีกว่าช่วงอื่น ๆ ไม่มีโ ร คราน้ำค้างร ะบ าดและปัญหาวัชพืชซึ่งจะน้อยกว่าการปลูกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเพราะผลผลิตบางส่วนอาจเสียหายได้เนื่องจากช่วงดังกล่าวฝนตกชุกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมหรือน้ำขังในแปลงปลูกได้ง่าย …