Home / สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

เทคนิคการปลูกต้นชมจันทร์ ให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี

ดอกชมจันทร์ หรือดอกพระจันทร์ เป็นได้ทั้งสมุนไพรและไม้ประดับ เป็นพืชสกุลเดียวกับมอร์นิ่งกลอรี่ (Morning glory) บางที่เรียกดอกไม้จีน แต่ไม่ใช่ชนิดเดียวกันกับดอกไม้จีนของจีน นิยมนำดอกตูมมาประกอบอาหาร เช่น ยำดอกชมจันทร์ ผักน้ำมันหอย ลวกจิ้มน้ำพริก ฯลฯ และนำไปประกอบอาหาร อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่นิยมทานดอกสด นอกจากนี้ดอกชมจันทร์ ยังมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ หากทานมากไปอาจมีอาการคล้ายท้องเสียได้ ปัจจุบันมีเกษตรกรนิยมปลูกดอกชมจันทร์ เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือนกันมากขึ้น ตามกระแสของผู้บริโภคที่ให้การตอบรับไม้กินดอกชนิดนี้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีรสชาติและความอร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเอง คุณนงนารถ เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกดอกชมจันทร์ ได้ให้คำแนะนำและเคล็ดวิธีใน การปลูกดอกชมจันทร์ให้ได้ผลผลิตดี ไว้ดังนี้ ขั้นตอนและวิธีการปลูกต้นชมจันทร์ 1.นำเมล็ดแห้งของต้นชมจันทร์ไปแช่น้ำไว้ 1 คืน เพื่อให้เมล็ดพองน้ำ และทำให้หน่อหรือรากงอกออกมา ในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ไปในตัวด้วย โดยเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์จะลอยขึ้นมาให้คัดทิ้งหรือไม่งอกหน่ออกมา ให้เลือกเอาเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่จมน้ำมาเพาะขยายพันธุ์ต่อไป ** ในการเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ให้ดูจากการเมล็ดที่สมบูรณ์จะพองน้ำ และเริ่มมีหน่องอกออกมาส่วนเมล็ดที่ไม่พองน้ำ จะฟ่อและไม่งอกหน่อออกมาถือว่าไม่สมบูรณ์ 2.หลังจากที่แช่เมล็ดไว้แล้ว 1 คืน ให้นำเมล็ดไปเพาะในแปลงดินที่เตรียมไว้ โดยการหยอดลงไปหลุมละ 3-4 เมล็ด …

Read More »

เทคนิคการปลูกต้นชมจันทร์ ให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี

มะอึก (Hairy-fruited eggplant) ถือเป็นผักป่าที่มีผลคล้ายกับมะแว้งหรือมะเขือพวง แต่มีลักษณะเด่นที่ผลจะมีขนแข็งปกคลุม ซึ่งบางพื้นที่นิยมนำผลมารับประทานคู่กับอาหารหรือใช้ประกอบอาหาร เพราะเนื้อผลมีความกรอบ ให้รสเปรี้ยว และเฝื่อนเล็กน้อย ทำให้ช่วยเพิ่มรสชาติอาหารได้เป็นอย่างดี มะอึกจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศในแถบทวีปอเมริกากลาง และประเทศเม็กซิโก ที่นิยมนำผลสุกมาคั้นเป็นเครื่องดื่ม แต่ในบ้านเรายังไม่เป็นที่นิยมนัก อาจเป็นเพราะผลมีมีขนแข็งปกคลุมทำให้ค่อนข้างยุ่งยากหากนำมาใช้ประโยชน์ ถิ่นกำเนิด และการแพร่กระจาย มะอึกมีถิ่นกำเนิดในประเทศเขตอบอุ่น ทั้งในประเทศอเมริกาใต้ และเอเชีย ปัจจุบันพบแพร่กระจายทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตอบอุ่น ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มะอึก เป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ลำต้นสูงประมาณ 1-2 เมตร ซึ่งลักษณะทั่วไปคล้ายกับต้นมะเขือพวง แต่มีขนาดใหญ่กว่า ทั้งขนาดลำต้น และใบ โดยทั่วไป ลำต้นแตกกิ่งน้อย ทำแลดูเป็นทรงพุ่มโปร่ง และกิ่งแตกออกตั้งแต่ระดับล่างของลำต้น ผิวลำต้น และกิ่งมีขนปกคลุม โดยเฉพาะปลายกิ่งหรือกิ่งอ่อนจะมีขนมาก นอกจากนั้นยังพบหนามแหลมตามกิ่ง ซึ่งกระจายตัวห่างๆกัน ส่วนเนื้อไม้เป็นไม้เนื้ออ่อน เปราะหักง่าย ใบ ใบมะอึก ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกันบนกิ่ง …

Read More »

เกษตรกรมืออาชีพ ปลูกผลไม้ 4-5 ชนิด ได้ผลผลิตดี สร้างรายได้ตลอดปี

ภาพของ ภาคอีสาน ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาโล่งแจ้ง มีต้นไม้ขึ้นสลับบ้าง ฤดูฝนดูเขียวขจีสวยงาม ก่อนเก็บเกี่ยวข้าวมีสีเหลืองอร่ามของทุ่งรวงทอง ครั้นเข้าสู่หน้าแล้ง อากาศแห้ง แม้แต่น้ำในร่องริมถนนก็เหือดหายไปจนหมด ดูแตกต่างจากภาคอื่นโดยสิ้นเชิง นั่นเป็นภาพส่วนใหญ่ มีผืนดินของอีสานบางแห่ง อุดมสมบูรณ์ ใกล้เคียงกับภาคตะวันออก ที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ติดชายแดนกัมพูชาและลาว สภาพของดินสีแดงคล้ายดินอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี แถบถิ่นนี้จึงปลูกไม้ผลเมืองร้อน จำพวกเงาะ ทุเรียนได้ผลดี งานสวนของที่นี่พัฒนาอย่างช้าๆ มั่นคง มีผลผลิตตอบสนองคนในท้องถิ่นได้อย่างดี โอกาสต่อไปคงเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น คุณไพศาล ยงปัญญา เกษตรกรอยู่บ้านเลขที่ 241 หมู่ที่ 7 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ (094) 274-9931 เป็นเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในการทำสวนผลไม้มากที่สุดคนหนึ่ง เขาปลูกไม้ผล 4-5 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ ชมพู่ ฝรั่ง มะกอกน้ำ ขนุน มะละกอ ด้วยเหตุนี้จึงมีผลผลิตเก็บจำหน่ายได้ทั้งปี ชมพู่ทับทิมจันทร์ …

Read More »

เทคนิคการปลูกและดูแล มะปราง

มะปราง ชื่อสามัญ Maprang ,Marian plum ชื่อวิทยาศาสตร์ Bouae burmanica Griff. วงศ์ Anacardiaceae ถิ่นกำเนิด พม่า ไทย ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ลักษณะทางพฤกษศาตร์ มะปราง เป็นไม้ผลเมืองร้อน ไม้ยืนต้นที่มีผู้รู้จักแพร่หลาย มีผลคล้ายฟองไข่นกพิราบ เมื่อดิบมีสีเขียวอ่อน เมื่อแก่มีสีเหลือง มีทั้งรสเปรี้ยว รสหวาน และรสเปรี้ยวอมหวาน (ขุนเกษตร สันทัด) ผลแก่ช่วงมีนาคม-เมษายน ส่วนต่างๆ ของมะปรางมีลักษณะ ดังนี้ -ลำต้น มะปรางเป็นไม้ผลที่มีทรงต้นค่อนข้างแหลม มีกิ่งก้านสาขาค่อนข้างทึบต้นโตมีขนาดสูง 15-30 เซนติเมตร มีรากแก้วแข็งแรง -ใบ มะปรางเป็นไม้ผลที่มีใบมาก ใบเรียว ขนาดใบโดยเฉลี่ยกว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร ปีหนึ่งมะปรางจะแตกใบอ่อน 1-3 …

Read More »

เทคนิคการปลูก และดูแลพลับ

พลับ เป็นไม้ผลเมืองหนาวซึ่งเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่มีการเจริญเติบโตดี ลำต้นมีผิวหยาบกร้าน ขรุขระ สีน้ำตาลแก่ ใบสีเขียวเป็นมัน รูปหัวใจ ดอกคล้ายระฆังสีเหลืองอ่อน มีทั้ง ดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย ส่วนดอกกระเทยนั้นพบน้อยมาก ลักษณะผลมีหลายแบบเช่น กลม กลมแบน กลมยาวคล้ายรูปกรวยผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เนื้อผลจะแข็งเมื่อสุกเต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงส้ม เมล็ดสีน้ำตาลแก่พลับบางชนิดก็มีรสฝาก บางชนิดก็มีรสหวาน พลับเป็นพืชในวงศ์ Edenaneae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Diospyros kaki สภาพดินฟ้าอากาศ พลับเป็นพืชที่ชอบอากาศหนาวเย็น เพื่อทำให้การพักตัวสิ้นสุดลง แต่ก็ไม่ชอบอากาศหนาวเย็นจัดเกินไป อุณหภูมิที่ลดต่ำอย่างกระทันหันระหว่างต้นฤดูหนาวทำให้เกิดอันตราย ดังนั้น ความเย็นและระยะความหนาวก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดินที่เหมาะก็คือดินร่วนปนทรายควรเป็นกรดอ่อนๆ ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตดี พันธุ์พลับ แบ่งออกตามความแตกต่างเรื่องรสชาติเป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ พลับหวาน พวกนี้รสหวานกรอบไม่ฝาดแม้จะเก็บมาจากต้นก็รับประทานได้เลยได้แก่ พันธุ์ฟูยู ไลโอเปอเชียน ไจโร ซารูก้า พลับฝาด เมื่อผลยังไม่สุกจะมีรสฝาด หากจะรับประทานต้องนำไปผ่านกรรมวิธีการลดความฝาดเสียก่อน เมื่อผลสุกเต็มจะมีสีแดงส้ม เนื้อผลนิ่ม …

Read More »

เทคนิคการปลูกมะลิ เพื่อเตรียมไว้จำหน่ายช่วงหน้าหนาว

มะลิ ไม้ดอกหอมที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมไทยแต่โบราณนานมา ด้วยความหอมเย็นอันเป็นเอกลักษณ์ คนไทยแต่โบราณจึงนิยมนำมาลอยน้ำเย็นและใช้แต่งกลิ่นอาหารคาวหวาน เพื่อเพิมความหอมสดชื่นชวนทาน รวมทั้งยังมีการทำไปใช้ในการตกแต่งอาคารบ้านเรือน และด้วยสีขาวและกลิ่นหอมอันบริสุทธิ์ของดอกมะลินี่เอง ที่คนไทยนิยมนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยไว้ใช้บูชาพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำสืบต่อกันมา นอกจากนี้ยังมีการใช้ดอกมะลิ เป็นสื่อสัญลักษณ์แทนความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกอีกด้วย มะลิจึงกลายมาเป็นไม้ดอกสำคัญที่มีความต้องการใช้ตลอดปี จนมีการขยายพื้นที่ปลูกมะลิเชิงการค้าเพื่อเก็บดอกจำหน่ายกันมากขึ้นในปัจจุบัน ตามธรรมชาติแล้วมะลิ จะออกดอกได้ตลอดทั้งปี แต่จะมีดอกดกมากในฤดูร้อนและฤดูฝน ยกเว้นในฤดูหนาวหรือช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ที่มะลิจะออกดอกน้อย เนื่องจากกระทบหนาวทำให้ชะงักการเจริญเติบโต ดอกที่ออกมาจึงเล็กแกร็น ส่งผลให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ราคามะลิจึงแพงขึ้น จากผลผลิตที่ลดลง แต่ความต้องการใช้ยังคงมีเท่าเดิม ดอกมะลิที่ออกสู่ตลาดในช่วงนี้ จึงมีราคาค่อนข้างสูง โดยราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ ช่วงเวลานี้ คือ 400-600 บาทต่อกิโลกรัม หากเกษตรกรมีการวางแผนการผลิตให้ดีและมีเทคนิควิธีกระตุ้นให้เกิดดอกได้ ก็จะกลายเป็นช่วงนาทีทองของชาวสวนมะลิเลยทีเดียว วิธีกระตุ้นมะลิให้ออกดอกในฤดูหนาว 1. วางแผนการผลิต การวางแผนเป็นการเตรียมการว่า ต้องการให้มะลิออกดอกช่วงเวลาไหน เดือนอะไร หากกำหนดเวลาได้แล้ว ให้ทำการบำรุงต้นมะลิให้สมบูรณ์และตัดแต่งกิ่ง เช่น ถ้าต้องการให้มะลิเก็บดอกได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน จำเป็นต้องบำรุงต้นมะลิให้สมบูรณ์ในช่วงเดือนกันยายนโดยรดน้ำ ใส่ปุ๋ยหมัก-ปุ๋ยเคมี เ พื่อให้ต้นมะลิสมบูรณ์มีอาหารสะสมเพียงพอ และทำการตัดแต่งกิ่งในเดือนตุลาคม เป็นต้น …

Read More »

เทคนิคการปลูกผักสวนครัว ให้ได้ผลผลิตที่งดงาม ปลอดภัยจากแมลง และสารเคมี

สำหรับผู้ ปลูกพืชผัก สำหรับการจำหน่ายโดยเฉพาะ หากมีการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเข้าช่วยเลยก็ไม่ได้ แต่ผลกระทบจะไม่เกิดกับผู้ปลูกโดยตรง เพราะคนกินจะเป็นผู้บริโภคที่หาซื้อผักตามตลาดเสียมากกว่า ส่วนผู้ปลูกเขามักแยกแปลงผักไว้กินต่างหาก อาจฉีดยาฆ่าแมลงน้อยหรือไม่ฉีดเลย นี่คือความจริง แต่สำหรับผู้ปลูกผักสวนครัวสำหรับรับประทานเอง ถือเป็นแนวทางเลือกที่ต้องการรับประทานผักปลอดสารพิษอย่างแท้จริง ดังนั้น โพสนี้ทางพืชเกษตร ขอแชร์เทคนิคการปลูกผักสวนครัวที่ได้ทั้งงาม ปลอดแมลง และปลอดสารพิษ ให้ลองไปใช้ดูครับ 1. การเตรียมแปลง – ให้เตรียมแปลงด้วยการขุดพรวนให้ลึก จากนั้น หว่านโรยด้วยปุ๋ยคอก อาทิ มูลโค-กระบือ มูลสุกร มูลไก่ เป็นต้น หรือใช้วัสดุอื่นเช่น ปุ๋ยหมัก หรือแกลบดำ จากนั้น พรวนผสมกับดินในแปลงให้เข้ากัน – แปลงที่ปลูกในหน้าแล้งไม่ต้องยกแปลงสูง ส่วนแปลงในหน้าฝน ให้ยกแปลงสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ไม่ต้องยกสูงมาก เพราะเดี๋ยวดินในแปลงจะค่อยๆยุบตัวลงเอง 2. การเตรียมเมล็ด และการปลูก – ผักที่ปลูกด้วยเมล็ด ให้แช่น้ำก่อน 1-3 ชั่วโมง จากนั้น …

Read More »

เทคนิคการปลูก และดูแล งา ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

งา เป็นพืชน้ำมันที่สำคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะทวีความสำคัญขึ้นทุกปี เนื่องจากเป็นพืชที่มีศักยภาพในการผลิตและการตลาดสูง สามารถปลูกขึ้นง่าย ลงทุนน้อย ทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดี เกษตรกรนิยมปลูกงาก่อน และหลังการทำนา หรือหลังจากการเก็บเกี่ยวพืชหลัก การปลูกงามีทั้งในสภาพไร่และสภาพนา ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของแต่ละท้องถิ่น เมล็ดงาและน้ำมันงามีคุณค่าทางด้านโภชนาการสูง เมล็ดงาประกอบด้วยน้ำมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ ที่จำเป็นหลายชนิดในเมล็ดงาจะมีน้ำมันงาประมาณร้อยละ 47-60 มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง จึงเหมาะที่จะนำมาใช้บริโภคเพราะช่วยกันรักษาระดับโคเลสเตอรอลในร่างกาย ป้องกันไม่ให้เกิดหลอดเลือดแข็งตัวหรือเส้นเลือดอุดตัน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคหัวใจขาดเลือด การผลิตงาของประเทศไทยพบว่ามีพื้นที่ปลูกงาประมาณ 381,000 ไร่ ผลผลิตรวม 35,000 ตัน โดยผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 55 ส่งออกไปต่างประเทศมูลค่าประมาณ 400 ล้านบาทส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 45 ใช้ภายในประเทศ การผลิตงาของประเทศไทย ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นทุกปี ฤดูสำหรับปลูกงา 1. ต้นฤดูฝน เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน และเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน-มิถุนายน ส่วนใหญ่จะปลูกในพื้นที่นาก่อนการปลูกข้าว มีพื้นที่ปลูกประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ปลูกงาทั้งประเทศ แหล่งปลูกงาต้นฤดูฝนได้แก่ …

Read More »

เทคนิคการปลูก มันเทศเชิงพาณิชย์ ให้ประสบความสำเร็จ

การปลูกมันเทศในเชิงพาณิชย์ จะให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย เกษตรกรผู้ปลูกจะต้องมีความรู้ มีการวางแผนและการจัดการที่ดี รวมถึงมีเทคนิค และการดูแลเฉพาะในแต่ละฤดูปลูกอีกด้วย เพื่อให้การปลูกมันเทศบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ “ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด ได้หัวมันที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีต้นทุนในการผลิตต่ำ และขายได้ราคา” “สวนคุณลี” อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ได้คลุกคลีกับการปลูกมันเทศมานานประมาณ 10 ปี โดยสายพันธุ์ที่นำมาปลูกล้วนแต่เป็นสายพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ อาทิ มันเทศเนื้อสีม่วงโอกินาวา จากญี่ปุ่น ,มันเทศเนื้อสีเหลืองเบนิฮารุกะ จากญี่ปุ่น (มันหวานญี่ปุ่น), มันเทศเนื้อสีส้ม จากญี่ปุ่น ,มันเทศเนื้อสีเหลือง จากไต้หวัน ,มันเทศเนื้อสีเหลือง จากเกาหลีใต้ 5 สายพันธุ์ และมันเทศเนื้อสีม่วงสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดจากสวนคุณลี (ที่ได้จากการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติในแปลงปลูก ซึ่งมีรสชาติหวาน เนื้อละเอียดเนียน หัวใหญ่ อายุการเก็บเกี่ยวสั้น เพียง 90-100 วัน เท่านั้น) การปลูกมันเทศ ให้ลงหัวได้ดีนั้น ปัจจัยที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ เรื่องของโครงสร้างของดิน ถึงแม้ว่ามันเทศจะสามารถปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิด แต่ดินร่วนปนทรายมีความเหมาะสมที่สุด …

Read More »

เทคนิคการขยายพันธุ์มะนาว ด้วยวิธีการตอนกิ่ง

มะนาว นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรหันมาปลูกกันมาก เนื่องจากปัจจุบัน ผลมะนาวมีราคาแพงและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ซึ่ง การขยายพันธุ์มะนาว ส่วนใหญ่จะใช้การตอนกิ่งพันธุ์ แต่เกษตรกรหลายท่านมักจะไม่ประสบผลสำเร็จใน การตอนกิ่งพันธุ์มะนาว จึงทำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ พี่ภัณฑ์รักษ์จึงมีวิธีการตอนกิ่งพันธุ์มะนาวให้ใด้ผลผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์ และเจริญเติบโต ให้ผลผลิตดีมาฝากกัน นายภัณฑารักษ์ แก้วพลีหรือพี่รักษ์ ได้แนะนำขั้นตอนการตอนกิ่งพันธุ์มะนาวให้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกระยะเวลาที่เหมาะสมในการตอน คือคำนวณระยะเวลาในการแตกราก หรืองอกรากของกิ่งพันธุ์ ให้ดี ตัวอย่างเช่น การตอนกิ่งมะนาวควรเลือกตอนในช่วงก่อนฤดูฝนเพื่อรอเวลาที่จะปลูกในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีความชื้นสูงเพื่อให้กิ่งพันธุ์เจริญเติบโตได้ดีเมื่อนำไปปลูก จากนั้นคัดเลือกกิ่งพันธุ์มะนาวที่มีความสมบูรณ์ กิ่งอวบสมบูรณ์ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปใช้มีดที่มีความคมควั่นกิ่งด้านบนอย่างระมัดระวังห้ามให้ช้ำเด็ดขาดเพราะด้านบนเป็นส่วนที่รากจะงอกออกมา หากเปลือกส่วนนั้นช้ำจะทำให้โอกาสงอกรากของกิ่งพันธุ์น้อยลง จากนั้นวัดจากแผลที่ควั่นด้านบนลงมา โดยให้ความยาวเท่าเส้นรอบวงของกิ่งนั้น และควั่นกิ่งโดยรอบเพื่อเอาส่วนเปลือกไม้ออกอย่างระมัดระวัง จากนั้นขูดเนื้อเยื่อด้านในรอบๆกิ่งพันธุ์ออกให้หมดเพื่อตัดท่ออาหารของท่อนพันธุ์ โดยพยายามอย่าให้รอยแผลด้านบนช้ำโดยเด็ดขาด และนำใยมะพร้าวอัดใส่ถุงใสขนาดเล็กให้แน่น โดยควรใช้ใยมะพร้าวเก่าที่กองพักไว้ให้ผ่านการชะล้างของน้ำฝนและแสงแดดแล้วและมีความชื้นพอสมควร ไม่ควรใช้ใยมะพร้าวใหม่ เพราะจะยังมีความฝาด และมีสภาพความเป็นกรดอยู่มากทำให้เป็นอุปสรรคในการงอกรากของกิ่งพันธุ์มะนาวได้จากนั้นนำถุงทีอัดใยมะพร้าวแน่นแล้ว มาผ่าหนึ่งด้านและห่อหุ้มกิ่งพันธุ์ และใช้เชือกมัดให้แน่นอย่าให้หมุนหรือขยับได้ จากนั้นรอเวลาที่กิ่งพันธุ์งอกรากเพื่อนำไปปลูกลงแปลงต่อไป ด้วยเทคนิคและวิธีการในการใส่ใจรายละเอียดเหล่านี้ทำให้พี่รักษ์สามารถตอนกิ่งพันธุ์มะนาวประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ทุกครั้ง ซึ่งการตอนกิ่งพันธุ์มะนาวที่ใส่ใจในรายละเอียดทุกๆ ขั้นตอนของพี่รักษ์ ทำให้พี่รักษ์ไม่ต้องเสียเวลาในการตอนกิ่งพันธุ์แล้วไม่ได้ผล และสูญเสียต้นทุนโดยใช่เหตุ นอกจากนี้ยังช่วยให้ต้นพันธุ์มะนาวที่เราตอนกิ่งไม่ทรุดโทรมอีกด้วย

Read More »