Home / ต่างประเทศ

ต่างประเทศ

เรื่องราวที่โลกจารึก ของกษัตริย์แห่งภูฏาน ด้วยคำมั่นสัญญาที่ทรงให้ไว้กับเด็กสาว 7 ขวบ จนกลายมาเป็นตำนานรัก สุดยิ่งใหญ่

เป็นอีกพระมหากษัตริย์ที่ทรงเดินรอยตามพระราชดำริของ …

Read More »