Home / ข่าวทั่วไทย / มีพระราชโองการ พระราชทานพระราชานุญาต ถอดยศ นายกองใหญ่ ของ ทักษิณ ชินวัตร

มีพระราชโองการ พระราชทานพระราชานุญาต ถอดยศ นายกองใหญ่ ของ ทักษิณ ชินวัตร

วันที่ 8 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ พระราชโองการ พระราชทานพระราชานุญาตถอดยศกองอาสารักษาดินแดน ความว่า

ประกาศ พระราชทานพระราชานุญาตถอดยศกองอาสารักษาดินแดน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงมีพระราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา นายทักษิณ ชินวัตร ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาถึงที่สุดแล้วให้ลงโทษจำคุก และยังมีข้อหาฐานอื่น ๆ อีกหลายคดี อีกทั้งได้หลบหนีออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นพฤติการณ์การกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ประกาศลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้ กระทรวงมหาดไทยขอพระราชทานถอดยศกองอาสารักษาดินแดนนายทักษิณ ชินวัตร ออกเสียจากยศ นายกองใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากมีการกระทำความผิด ศาลพิพากษาถึงที่สุดลงโทษจำคุก และเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาแล้วหลบหนีไปตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตถอดยศกองอาสารักษาดินแดน นายทักษิณ ชินวัตร ออกเสียจากยศ นายกองใหญ่ ประกาศณวันที่7เมษายนพุทธศักราช๒๕๖2เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบัน ประกาศดังกล่าว

ภาพจาก เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา
ที่มา siamnews.com

Facebook Comments

Check Also

บ้านหรูราคา 180 ล้านบาท เห็นภายในต่างยิ่งร้อง OMG

เมื่อวันที่ 22 …