Home / สาระน่ารู้ / เทคนิคการปลูกทุเรียนนอกฤดู ให้ได้ผลผลิตดีด้วยการบังคับการให้น้ำ

เทคนิคการปลูกทุเรียนนอกฤดู ให้ได้ผลผลิตดีด้วยการบังคับการให้น้ำ

ทุเรียน เป็นผลไม้ที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศจึงมีเกษตรกรจำนวนมากทำการผลิตทุเรียนนอกฤดูออกจำหน่ายในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดน้อยโดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมใช้สารเคมีเพื่อทำการกระตุ้นให้ทุเรียนออกดอกและติดผลซึ่งอาจพบว่าตกค้างและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ดังนั้นการจัดการทุเรียนด้วยวิธีการควบคุมการให้น้ำจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ปลอดภัยทำง่ายต้นทุนน้อย

จากการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่Farmer Info.ได้พบกับคุณบันลือเกษตรกรที่ได้คิดค้นการทำทุเรียนนอกฤดูด้วยวิธีบังคับการให้น้ำเพื่อลดการใช้สารเคมีถึงแม้ว่าผลผลิตที่ได้จะไม่มากเท่ากับการใช้สารเคมีก็ตามแต่คุณบันลือบอกว่าการทำทุเรียนด้วยวิธีนี้ส่งผลให้สภาพดินและต้นทุเรียนมีความสมบูรณ์ไม่โทรมเหมือนกับสวนทุเรียนที่อื่นซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

การทำทุเรียนนอกฤดูด้วยวิธีการให้น้ำการเตรียมต้นทุเรียน:หลังจากที่เกษตรกรทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนหมดแล้วก็เริ่มสร้างความพร้อมให้กับทุเรียนเพื่อที่จะบังคับให้ออกผลผลิตนอกฤดู โดยมีขั้นตอนดังนี้1.ทำการบำรุงต้นทุเรียนโดยการใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงดินซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวภาพหรือการทำน้ำหมักจากกล้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินรวมถึงการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรบำรุงต้นควบคู่ไปด้วย 2.เมื่อทุเรียนแตกยอดครั้งที่1ให้เริ่มทำการตัดแต่งกิ่งแขนงทุเรียนออกให้หมดโดยให้ทรงพุ่มมีลักษณะโล่งโปร่ง3.จากนั้นก็ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรบำรุงต้นและใบอีกครั้งเพื่อให้ทุเรียนแตกยอดครั้งที่2 4.เมื่อยอดทุเรียนที่ออกครั้งที่2ใบเริ่มเพสลาดก็ให้ทำการกวาดโคนต้นออกให้โล่ง5.จากนั้นก็ให้ทำการโทรมต้นทุเรียน

การโทรมต้นทุเรียนด้วยวิธีบังคับการให้น้ำ:เริ่มต้นจากการงดให้น้ำต้นทุเรียนเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือน1หลังจาก1เดือนให้เริ่มทำการรดน้ำต้นทุเรียนโดยการวางระบบน้ำแบบสปริงเกอร์รดน้ำเช้า-เย็น2.หมั่นดูแลความชื้นบริเวณโคนต้นทุเรียนโดยทำการคลุมด้วยเศษใบไม้หรือหญ้าแห้ง3.ทำการตัดแต่งกิ่งทุเรียนเพื่อให้ธาตุอาหารไปเลี้ยงผลทุเรียนได้อย่างเต็มที่4.ใส่ปุ๋ยสูตรเร่งดอก และใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงดิน ซึ่งสามารถใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือการทำน้ำหมักเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน5.เมื่อทุเรียนเริ่มติดผลต้องทำการปลิดผลทุเรียนออกบ้างเพื่อให้ได้ทุเรียนที่มีผลขนาดใหญ่ น้ำหนักดี

ลูกน้อยน้ำหนักดีต้นทุเรียนไม่โทรม ประมาณ6เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้สามารถจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ50-60บาท(นอกฤดู)ซึ่งช่วงฤดูกาลปกติจะจำหน่ายได้ราคากิโลกรัมละ20-30 บาท

Facebook Comments

Check Also

วิธีการปลูก และการให้น้ำ ข้าวโพดหวาน

ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยแห้งแล้งอย่างหนัก ก็ยังมีพื้นที่อีกมากที่ฝนตกไม่หยุดหย่อนเกษตรกรเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าแม้ว่าทางรัฐจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแจกเงิน บรรเทาความเดือดร้อนแต่ในระยะยาวนั้นก็ยังคงทุกข์ร้อนอยู่ดีหากเราไม่หาวิธีที่จะหารายได้เพิ่มพืชล้มลุกทางเลือกดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับใครหลายคนที่มีพื้นที่ว่างๆแต่ไม่รู้จะปลูกอะไรวันนี้สยามนิวส์ก็มีทางเลือกดีๆมานำเสนอ นั่นก็คือการปลูก ข้าวโพดหวาน แม้ว่าการปลูกข้าวโพดหวานสามารถทำได้ตลอดปีถ้ามีแหล่งน้ำเพียงพออย่างไรก็ตามผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดหวานอาจจะแตกต่างไปตามฤดูกาลนอกจากนี้พันธุ์บางพันธุ์อาจตอบสนองต่อฤดูปลูกแตกต่างกัน โดยทั่วไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์จะให้ผลผลิตต่ำกว่าในช่วงอื่นๆเนื่องจากอากาศเย็น ขณะที่การปลูกในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม จะได้ผลผลิตดีกว่าช่วงอื่น ๆ ไม่มีโ ร คราน้ำค้างร ะบ าดและปัญหาวัชพืชซึ่งจะน้อยกว่าการปลูกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเพราะผลผลิตบางส่วนอาจเสียหายได้เนื่องจากช่วงดังกล่าวฝนตกชุกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมหรือน้ำขังในแปลงปลูกได้ง่าย …