Home / สาระน่ารู้ / เทคนิคการบำรุงปาล์มน้ำมันเล็ก ให้เติบโตดี มีลำต้นแข็งแรง

เทคนิคการบำรุงปาล์มน้ำมันเล็ก ให้เติบโตดี มีลำต้นแข็งแรง

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันหลายรายมักจะเข้าใจผิดว่าการปลูกปาล์มน้ำมันจะต้องใส่ปุ๋ยเคมีอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงช่วงอายุในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทำให้ช่วงปีแรกๆหรือช่วงที่ต้นปาล์มน้ำมันยังเล็กอยู่ต้องใช้เงินลงทุนสูงและยังไม่ได้ผลผลิตตอบแทนวันนี้เราจึงมีวิธีการที่ช่วยลดต้นทุนและเร่งการเจริญเติบโตให้ต้นปาล์มน้ำมันเล็กเติบโตได้ดีและลำต้นแข็งแรง โดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีมาฝากกัน

อาจารย์จรูญประดับการเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ตำบลทุ่งคาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรผุู้มีประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้ำมันมา10ปีได้แนะนำวิธีการในการดูแลเรื่องการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน ในช่วงอายุ1-2 ปีเพื่อให้ต้นปาล์มมีลำต้นใหญ่และสมบูรณ์พร้อมที่จะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพในอนาคตวิธีการก็คือในช่วงปีแรกทีปลูกปาล์มน้ำมันลงแปลงแล้วให้นำทะลายปาล์มเปล่ามาวางรอบๆโคนต้นในปริมาณ200กิโลกรัม/ต้นจากนั้นใช้ปุ๋ยคอกในปริมาณ4กระสอบ/ต้นใส่บริเวณรอบๆโคนต้น

เมื่อเข้าสู่ปีที่สองในการปลูกให้ใส่ปู่ยคอกเพิ่มอีกในปริมาณ4กระสอบ/ต้นและนำฟางหรือหญ้าแห้งมาคลุมรอบๆโคนต้นรวมถึงในทุกๆครั้งที่ทำการตัดหญ้ากำจัดวัชพืชให้นำมาคลุมไว้บริเวณโคนต้นเสมอเพื่อรักษาความชื้นวิธีนี้จะช่วยให้ต้นปาล์มน้ำมันที่กำลังเตรียมความพร้อมที่จะให้ผลผลิตมีลำต้นใหญ่พร้อมที่จะให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่และช่วยยืดระยะเวลาให้ต้นปาล์มน้ำมันสามารถให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอได้ยาวนานหลายปีและยังช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตในส่วนของการซื้อปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงได้อีกด้วยอาจารย์จรูญใช้วิธีนี้ในสวนปาล์มน้ำมันของท่านเองได้ผลเป็นอย่างดีและยังแนะนำให้เกษตรกรท่านอื่นใช้ได้ผลมาโดยตลอด

Facebook Comments

Check Also

วิธีการปลูก และการให้น้ำ ข้าวโพดหวาน

ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยแห้งแล้งอย่างหนัก ก็ยังมีพื้นที่อีกมากที่ฝนตกไม่หยุดหย่อนเกษตรกรเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าแม้ว่าทางรัฐจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแจกเงิน บรรเทาความเดือดร้อนแต่ในระยะยาวนั้นก็ยังคงทุกข์ร้อนอยู่ดีหากเราไม่หาวิธีที่จะหารายได้เพิ่มพืชล้มลุกทางเลือกดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับใครหลายคนที่มีพื้นที่ว่างๆแต่ไม่รู้จะปลูกอะไรวันนี้สยามนิวส์ก็มีทางเลือกดีๆมานำเสนอ นั่นก็คือการปลูก ข้าวโพดหวาน แม้ว่าการปลูกข้าวโพดหวานสามารถทำได้ตลอดปีถ้ามีแหล่งน้ำเพียงพออย่างไรก็ตามผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดหวานอาจจะแตกต่างไปตามฤดูกาลนอกจากนี้พันธุ์บางพันธุ์อาจตอบสนองต่อฤดูปลูกแตกต่างกัน โดยทั่วไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์จะให้ผลผลิตต่ำกว่าในช่วงอื่นๆเนื่องจากอากาศเย็น ขณะที่การปลูกในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม จะได้ผลผลิตดีกว่าช่วงอื่น ๆ ไม่มีโ ร คราน้ำค้างร ะบ าดและปัญหาวัชพืชซึ่งจะน้อยกว่าการปลูกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเพราะผลผลิตบางส่วนอาจเสียหายได้เนื่องจากช่วงดังกล่าวฝนตกชุกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมหรือน้ำขังในแปลงปลูกได้ง่าย …