Home / สาระน่ารู้ / เทคนิคการแก้ปัญหาเมล็ดถั่วลิสงไม่ลงฝัก หรือเมล็ดไม่เต็มทุกข้อ

เทคนิคการแก้ปัญหาเมล็ดถั่วลิสงไม่ลงฝัก หรือเมล็ดไม่เต็มทุกข้อ

ถั่วลิสงเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีเกษตรกรนิยมปลูกกันมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแต่ละปีจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ผลผลิตที่ดีเกษตรกสามารถปลูกได้ทุกฤดูจึงทำให้พื้นที่ในการปลูกถั่วลิสงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นบางพื้นที่มีสภาพดินอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกแล้วให้ผลผลิตที่ดีแต่บางผลผลิตก็ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาเมล็ดถั่วลิสงไม่ลงฝักหรือเมล็ดไม่เต็มทุกข้อซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆหลายปัจจัยซึ่งคุณปั่นรู้คิดเกษตรกรบ้านทรายกาดม.6ต.ตับเต่าอ.เทิงจ.เชียงรายก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบกับสภาพปัญหาดังกล่าวและต้องหาวิธีแก้ไขอยู่นานกว่าจะค้นพบวิธีขจัดปัญหาดังกล่าวไปได้จึงอยากเผยแพร่วิธีแก้ปัญหาถั่วลิสงไม่ลงฝักไว้ให้เป็นวิทยาทานแก่เพื่อนร่วมอาชีพผ่านรายการของทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายไว้ดังนี้

วิธีแก้ไขปัญหาถั่วลิสงเมล็ดไม่เต็มทุกข้อมีดังนี้ให้เตรียมปูนขาวใช้หว่านในอัตราส่วน1กิโลกรัมต่อ4ตารางเมตรหรือ40กิโลกรัมต่อไร่หว่านปูนขาวที่เตรียมไว้ให้ทั่วแปลงตามอัตราส่วนดังกล่าวจากนั้นทำการไถกลบคลุกเคล้าให้เข้ากันเริ่มทำการปลูกเป็นปกติ

ข้อเสนอแนะ**การหว่านปูนขาวก่อนปลูกจะช่วยให้ถั่วลิสงมีเม็ดที่สมบูรณ์เต็มทุกข้อแต่วิธีการดังกล่าวให้ทำครั้งเดียวห้ามทำซ้ำในปีที่สองเพราะจะใช้ไม่ได้ผลในปีถัดไป

สำหรับการแก้ไขปัญหาถัวลิสงไม่ลงฝักซึ่งสาเหตุมักจะเกิดจากสภาพดินที่ปลูกเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายมีสภาพดินที่แน่นจนเกินไปมีวิธีการแก้ไขดังนี้ในช่วงการเตรียมดินปลูกก่อนที่จะหยอดเมล็ดพันธุ์ลงหลุมให้ขุดหลุมลึก1หน้าจอบจากนั้นนำแกลบดำประมาณ1ชามก๋วยเตี๋ยวเทลงหลุมที่เตรียมปริมาณ1ชามต่อ1หลุมนำเมล็ดถั่วมาหยอดลงหลุมตามปกติแล้วกลบดินข้อเสนอแนะวิธีนี้จะช่วยให้ถั่วลิสงมีข้อยาวและติดฝักดกลงฝักเต็มหมดทุกข้อ

Facebook Comments

Check Also

วิธีการปลูก และการให้น้ำ ข้าวโพดหวาน

ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยแห้งแล้งอย่างหนัก ก็ยังมีพื้นที่อีกมากที่ฝนตกไม่หยุดหย่อนเกษตรกรเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าแม้ว่าทางรัฐจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแจกเงิน บรรเทาความเดือดร้อนแต่ในระยะยาวนั้นก็ยังคงทุกข์ร้อนอยู่ดีหากเราไม่หาวิธีที่จะหารายได้เพิ่มพืชล้มลุกทางเลือกดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับใครหลายคนที่มีพื้นที่ว่างๆแต่ไม่รู้จะปลูกอะไรวันนี้สยามนิวส์ก็มีทางเลือกดีๆมานำเสนอ นั่นก็คือการปลูก ข้าวโพดหวาน แม้ว่าการปลูกข้าวโพดหวานสามารถทำได้ตลอดปีถ้ามีแหล่งน้ำเพียงพออย่างไรก็ตามผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดหวานอาจจะแตกต่างไปตามฤดูกาลนอกจากนี้พันธุ์บางพันธุ์อาจตอบสนองต่อฤดูปลูกแตกต่างกัน โดยทั่วไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์จะให้ผลผลิตต่ำกว่าในช่วงอื่นๆเนื่องจากอากาศเย็น ขณะที่การปลูกในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม จะได้ผลผลิตดีกว่าช่วงอื่น ๆ ไม่มีโ ร คราน้ำค้างร ะบ าดและปัญหาวัชพืชซึ่งจะน้อยกว่าการปลูกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเพราะผลผลิตบางส่วนอาจเสียหายได้เนื่องจากช่วงดังกล่าวฝนตกชุกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมหรือน้ำขังในแปลงปลูกได้ง่าย …