Home / ข่าวทั่วไทย / กฏหมายชี้ชัด ทำงานวันหยุด ต้องได้ ค่าล่วงเวลา 3 เท่า

กฏหมายชี้ชัด ทำงานวันหยุด ต้องได้ ค่าล่วงเวลา 3 เท่า

สำหรับลูกจ้างอย่างเราก็คงต้องการอะไรมากไปกว่าความเป็นธรรมในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง หรือวันหยุดต่างๆ วันนี้เรามีข้อกฏหมายที่ลูกจ้างควรรู้มาฝากทุกท่าน เพจเฟซบุ๊ก สายตรงกฎหมาย โดยทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม ได้โพสต์ข้อกฎหมายที่ ลูกจ้าง ควรอ่าน ระบุว่า การทำล่วงเวลาในวันหยุด กฎหมายกำหนดให้ได้รับ 3 เท่า โดยคำว่าล่วงเวลา หมายถึง การทำงานนอกเวลาทำงานปกติ เช่น เวลาทำงานปกติคือ 08.00-17.00 น ล่วงเวลา ก็คือ นอกเหนือเวลาดังกล่าวนั่นเอง ล่วงเวลา เช่น การทำงานช่วง 17.00-21.00 น ถือว่าเป็นการทำงานล่วงเวลา

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก สายตรงกฎหมาย

เกิน 8 ชั่วโมง ถือเป็นโอที ลูกจ้าง ทำโอที-ทำงานในวันหยุดเกิน36ชม.ต่อสัปดาห์ นายจ้างมีความผิด

ในวันหยุด ถ้าทำงานนอกเวลาที่ไม่ได้กำหนดเป็นเวลาทำงาน ถือเป็นการทำงานล่วงเวลา ต้องได้ 3 เท่า ลูกจ้างต้องดูเวลาทำงานที่เราทำงานในวันธรรมดา ถ้าทำงานในวันหยุดนอกจากเวลาทำงาน จะได้ 3 เท่า นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้ถูกต้อง

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 63 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ

ขอบคุณ สายตรงกฎหมาย

Facebook Comments

Check Also

ศักดิ์สยาม ส่งแนวคิด ให้ขนส่งศึกษาติด GPS รถยนต์ เก็บรายเดือนอีก 300

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 62 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายแก่กรมการขนส่งทางบก หรือ ขบ. ว่าได้มอบให้ขบ.ไปศึกษาการกำหนดให้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ หรือ GPS …