Home / ราศี / หลวงพี่อุเทน วัดท่าไม้ย้ำ เตรียมตัวเองให้พร้อม 4 ຣาศีຣวຢ ฟ้าเปิด หมดเคราะห์ หมดกssม

หลวงพี่อุเทน วัดท่าไม้ย้ำ เตรียมตัวเองให้พร้อม 4 ຣาศีຣวຢ ฟ้าเปิด หมดเคราะห์ หมดกssม

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคำทำนายที่คนให้ความสนใจ เมื่อหลวงพี่อุเทน วัดท่าไม้ หรือ ท่านเจ้าคุณ พระญาณวิกรม เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ชื่อดังออกมาเปิดเผยคำทำนายโดยระบุว่า…

ຣาศีเมษ ຣาศีตุล ຣาศีมังกร ຣาศีกรกฎ = ຣวຢ 16 กันย ายนนี้ 4 ຣาศีที่ແย่มานาน พบเจอดาวจตุสดัยเกณฑ์ เมษ ตุล มังกร กรกฎ และนอกจากทุก คน จะไปทำบุญไหว้พระเสริมบารมีแล้ว ทำความดี และต้องเตรียมตัวเองให้พร้อม 17 สิงหาคม 2561 จะด ว งดีขึ้นแล้ว ฟ้าเปิด หมดเคราะะห์ หมดกssม หมดทุกข์ จะพบสิ่งดี ฟ้าเปิด หมดเคราะะห์ หมดกssม หมดทุกข์ จะพบสิ่งดี อย่าลืมหาเวลาทำพิธีห่มผ้าพระนิพพาน พระนอนแล้ว อย่าลืมทำความเคารพ 7 สิ่ งนี้นะลูก

ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองมาก นะลูก สุภัทธะเอยเราคตาคตเคารพสิ่ งนี้(พระวาจา)

๑. ให้มีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒. ให้มีความเคารพในพระธรรม ๓. ให้มีความเคารพในพระสงฆ์ ๔. ให้มีความเคารพในการศึกษา ๕. ให้มีความเคารพในสมาธิ ๖. ให้มีความเคารพในความไม่ประมาท ๗. ให้มีความเคารพในการต้อนรับแขก

มีความเคารพ 7 อ ย่า ง นี้ ในมงคลสูตร ຣวຢ ຣวຢแน่นอน ดีแน่นอน …หลวงพี่อุเทน หลวงพี่แซม ให้โยม หมดหนี้ หมดทุกข์ หายป่ ว ย บริวารเจ้านายดี สุขที่สุด บรรลุธรรมโดยเร็วที่สุด สาธุ

ที่มา:newhomethai.com

Facebook Comments

Check Also

หลัง16กันยายน62 เตรียมโบกมือลาเรื่องร้ายๆ กับ5วันเกิดนี้ มีเกณฑ์จับเงินล้านได้บ้านด้รถหมดทุกข์ โศก

ขอให้ท่านหมั่นท …