Home / สาระน่ารู้ / เทคนิคการกำจัดโรคราสนิม ในต้นมะเขือเปราะ

เทคนิคการกำจัดโรคราสนิม ในต้นมะเขือเปราะ

การปลูกมะเขือเปราะ ในหน้าหนาวต้องตกกับภาวะเสี่ยงอย่างมากกับการเป็น โรคราสนิม ที่ใบและลูกของ มะเขือเปราะ เพราะฉะนั้นวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 16.20 น. คุณนพดล น้อยใหม่ เป็นหมอดินอาสาตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางทีมงาน farmer info รายการทางด่วนข้อมูลการเกษตร จ.พิษณุโลก ได้แนะนำ สูตรกำจัดโรคราสนิม ที่มักระบาดในมะเขือเปราะช่วงหน้าหนาวจนทำให้ผลผลิตเสียหายมาฝากกัน

วัสดุ-อุปกรณ์
1.น้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร
2.น้ำหมักชีวภาพ 1 ลิตร
3.เปลือกมังคุดแห้ง 0.5 กิโลกรัม

วิธีการทำ : นำเปลือกมังคุดแห้งมาบดให้ละเอียดจากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดมาหมักรวมกันทิ้งไว้

7 วันก็สามารถนำมาใช้ได้

อัตราการใช้ : น้ำหมัก 200 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

Facebook Comments

Check Also

วิธีการปลูก และการให้น้ำ ข้าวโพดหวาน

ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยแห้งแล้งอย่างหนัก ก็ยังมีพื้นที่อีกมากที่ฝนตกไม่หยุดหย่อนเกษตรกรเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าแม้ว่าทางรัฐจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแจกเงิน บรรเทาความเดือดร้อนแต่ในระยะยาวนั้นก็ยังคงทุกข์ร้อนอยู่ดีหากเราไม่หาวิธีที่จะหารายได้เพิ่มพืชล้มลุกทางเลือกดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับใครหลายคนที่มีพื้นที่ว่างๆแต่ไม่รู้จะปลูกอะไรวันนี้สยามนิวส์ก็มีทางเลือกดีๆมานำเสนอ นั่นก็คือการปลูก ข้าวโพดหวาน แม้ว่าการปลูกข้าวโพดหวานสามารถทำได้ตลอดปีถ้ามีแหล่งน้ำเพียงพออย่างไรก็ตามผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดหวานอาจจะแตกต่างไปตามฤดูกาลนอกจากนี้พันธุ์บางพันธุ์อาจตอบสนองต่อฤดูปลูกแตกต่างกัน โดยทั่วไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์จะให้ผลผลิตต่ำกว่าในช่วงอื่นๆเนื่องจากอากาศเย็น ขณะที่การปลูกในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม จะได้ผลผลิตดีกว่าช่วงอื่น ๆ ไม่มีโ ร คราน้ำค้างร ะบ าดและปัญหาวัชพืชซึ่งจะน้อยกว่าการปลูกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเพราะผลผลิตบางส่วนอาจเสียหายได้เนื่องจากช่วงดังกล่าวฝนตกชุกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมหรือน้ำขังในแปลงปลูกได้ง่าย …